Правила в'їзду в країну

На сьогоднiшнiй день українським законодавством визначено як вiзовий, так i безвiзовий порядок в'їзду в Україну та виїзду з України iноземцiв (iноземних громадян та осiб без громадянства).

В'їзд (виїзд) іноземців в Україну регулюються Законом України "Про правовий статус іноземців"  від 4 лютого 1994 року, Правилами в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України, транзитного проїзду через її територію (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року №1074) та Правилами оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну (Постанова Кабiнету Мiнiстрiв вiд 20 лютого 1999 року N227).

 Iноземцi в'їжджають (виїжджають) в Україну через пункти пропуску на державному кордонi за нацiональним паспортом i у разi наявностi вiзи, якщо iнший порядок в'їзду не встановлено законодавством України. 

Всi категорiї вiз оформлюються дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном. На територiї України Департамент консульської служби Мiнiстерства закордонних справ оформляє дипломатичнi вiзи на термiн акредитацiї дипломатичного працiвника та службовi вiзи працiвникам вiдомств закордонних справ iноземних держав, якi мають службовий паспорт, працiвникам зарубiжних засобiв iнформацiї, а також членам їх сiмей на термiн дiї службової картки (Додаток 1). 

Термiн дiї вiз може бути продовжений на територiї України.  

Дипломатичнi та службовi вiзи, виданi дипломатичному персоналу, працiвникам дипломатичних представництв, консульських установ, мiжнародних та iнших акредитованих в Українi органiзацiй, продовжуються Департаментом Консульської служби МЗС України. 

 Iншi типи вiз продовжуються органами МВС України.  Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 року №227 оформлення віз для іноземців здійснюється залежно від мети їх поїздки в Україну та при наявності відповідних до цієї мети документів (Додаток 2).

 Залежно від періоду дії візи поділяються на:

короткотермінові, які видаються на період до шести місяців:

разові,

дворазові,

колективні (на території США не оформляються).

довготермінові, які видаються на період від шести місяців до одного року;

разові,

дворазові,

багаторазові (громадянам США - можуть видаватися на термін до трьох років),

колективні (на території США не оформляються).

 Згідно з пунктом 9 "Положення про консульський збір України" (№ 910/4203 від 23.12.1999 р.) консульський збір, після вчинення консульської дії або після початку її вчинення, поверненню не підлягає.  

Пiд час тимчасового перебування в Українi iноземцi або особи без громадянства не мають права змiнювати статус перебування на будь-який iнший та звертатися за дозволом на постiйне проживання в Українi.  

З1 липня 2001 року згiдно з Указом Президента України "Про додатковi заходи щодо реалiзацiї права людини на свободу пересування i вiльний вибiр мiсця проживання" №435 вiд 15.06.01 реєстрацiя iноземцiв, якi в установленому порядку в'їжджають в Україну, та їх паспортних документiв здiйснюється тiльки в пунктах пропуску через державний кордон України органами Державного комiтету у справах охорони державного кордону України. Подальша реєстрацiя iноземцiв, якi на законних пiдставах тимчасово перебувають на територiї України, та їх паспортних документiв в органах внутрiшнiх справ не провадиться.  

Реєстрацiя iноземцiв, якi в'їжджають в Україну на постiйне проживання, навчання, стажування та роботу буде здiйснюватись органами внутрiшнiх справ у встановленому порядку (Додаток 3).  

У випадку втрати на територiї України нацiонального паспорта iноземець повинен повiдомити органiзацiю, що його приймає, та орган внутрiшнiх справ, який на прохання громадянина видає йому про це довiдку. Пiсля отримання у дипломатичному представництвi чи консульськiй установi своєї країни нацiонального паспорта на пiдставi особистої заяви iноземця та клопотання органiзацiї, що його приймає, органом внутрiшнiх справ вирiшується питання про видачу вiзи на виїзд з України або реєстрацiю нацiонального паспорта iноземця.

 

 

 

 

 

Телефон для бронювання:
+38 (093) 948 93 26
+38 (032) 295 76 24

E-mail: booking@leocityhostel.com

Скайп:
leocity_hostel

Адреса:
79005 Львів
вул. Могильницького 28 (2 поверх) N 49°51.53' E 24° 1.26'

Забронювати номер